دزفول سیتی یک راهنمای جامع اطلاعات شهری برای شهرستان دزفول است که با الگوبرداری از وب‌سایت‌های YellowPages، و به‌دلیل فقدان وجود پایگاهی جامع از اطلاعات مشاغل شهرستان بوجود آمده است. در حال حاضر بالغ بر ۱۰.۰۰۰ هزار عنوان شغلی در وب‌سایت دزفول سیتی در شده است و به صورت پیوسته بر اطلاعات آن افزوده و اطلاعات قبلی بروزرسانی می‌شوند.

کلیه حقوق مادی و معنوی دزفول سیتی متعلق به شرکت داده‌ورزی آوان پرداز می‌باشد.

دست اندرکاران

مهندس علی ابوالحلاج

ایده‌پرداز، طراح و صاحب امتیاز

مهندس علی ابوالحلاج

کارشناس ارشد شبکه‌های کامپیوتری
مدیرعامل شرکت داده‌ورزی آوان پرداز
مدیر شبکه و زیرساخت دانشگاه علوم پزشکی دزفول
تلفن: ۰۹۱۲۶۱۵۲۷۵۷


تقدیر و تشکر

مهندس محمد ابوالحلاج - معاون امور شهری شهرداری دزفول

مهندس محمد ابوالحلاج

معاون امور شهری شهرداری دزفول

مهندس نصراله جایمند - رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول

مهندس نصراله جایمند

رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت دزفول